Descendants of George McCraken

 

1 George McCraken 1804 - 1886

.. +Mary Ann Arnold 1804 - 1885

........ 2 John McCraken 1826 –

........ 2 James McCraken 1828 –

........ 2 Sarah Stevenson McCraken 1830 - 1914

............ +William Jackson Stuart 1815 - 1886

................... 3 Sarah Jane Stuart

....................... +Seth Magee

............................. 4 Mattie Grace Magee 1881 - 1960

................................. +Thomas Thompson 1876 –

........................................ 5 George Thompson - 1971

............................................ +Vive Dillabaugh

............................. 4 Carl Magee - 1965

................................. +Beverly

............................. 4 Sarah Magee 1895 - 1907

................................. +Fred Norman Shaffer, Sr.

........................................ 5 Fred Norman Shaffer, Jr. 1927 –

............................................ +Muzetta Ray

.................................................. 6 Norma Sue Shaffer 1944 –

.................................................. 6 Fred Norman Shaffer III 1946 –

...................................................... +Linda Notz

............................................................. 7 Fred Norman Shaffer IV 1965 –

............................................................. 7 John Alex Shaffer 1969 –

............................................................. 7 Susan Lynn Shaffer 1967 –

.................................................. 6 Frank Neil Shaffer, Sr. 1946 –

...................................................... +Sandra Hiem

............................................................. 7 Frank Neil Shaffer, Jr. 1974 –

............................................................. 7 Brian Keith Shaffer 1976 –

............................................................. 7 Kevin Charles Shaffer 1978 –

.................................................. 6 George Allen Shaffer, Sr. 1948 –

...................................................... +Patty Keegan

............................................................. 7 George Allen Shaffer, Jr.

............................................................. 7 James Shaffer

............................................................. 7 Cjristina Shaffer

........................................ 5 Grace Shaffer

............................................ +Sheldon Swank

........................................ *2nd Husband of Grace Shaffer:

............................................ +Alfred Lanbar

............................. 4 George Magee 1883 –

............................. 4 Edith G. Magee 1893 - 1987

................................. +Richard Aaron Thomas 1883 - 1941

........................................ 5 Richard Olvin Thomas 1922 –

............................................ +Irene Elizabeth Morrison

.................................................. 6 Richard Thomas

...................................................... +Linda Wilds

............................................................. 7 Richard Paul Thomas 1980 –

................... 3 Charolotta Stuart 1853 - 1935

....................... +John O. Offensend

............................. 4 Eva Irene Offensend 1875 - 1956

................... 3 George Nelson Stuart 1855 - 1942

....................... +Emily Stewart 1858 - 1923

............................. 4 William Ernest Stuart 1879 - 1962

................................. +Rachel Williams

............................. *2nd Wife of William Ernest Stuart:

................................. +Maude Lee - 1976

........................................ 5 William Ernest Stuart, Jr 1905 –

............................................ +Lavina Wilson

........................................ 5 Paul W. Stuart 1911 - 1977

............................................ +Rasma Terin

........................................ 5 Justine Illa Stuart 1913 –

............................................ +John Butler - 1985

.................................................. 6 Susan Butler

............................. 4 Benjaman Franklin Stuart 1885 - 1946

................................. +Naomi Edwards 1890 - 1984

........................................ 5 Dorothy Stuart 1911 –

............................................ +John Steinhauer

.................................................. 6 Sarah Jane Steinhauer 1940 –

.................................................. 6 John Stuart Steinhauer 1943 –

........................................ 5 Clifton Stuart 1915 –

........................................ 5 Ralph Stuart 1927 –

............................................ +Dorothy Sigler

.................................................. 6 Son One Stuart 1954 –

.................................................. 6 Son Two Stuart 1956 –

........................................ 5 Baby Stuart

............................. 4 Charles Hugh Stuart 1887 - 1954

................................. +Katherine Rogers 1891 - 1978

........................................ 5 Florence Marie Stuart 1910 –

........................................ 5 Patrick Warren Stuart 1913 - 1956

............................................ +Emma Weiss

........................................ 5 Irene Stuart 1916 –

............................. 4 Barbara Irene Stuart 1889 - 1965

................................. +Clarence Williams - 1918

........................................ 5 Thelma Mae Williams 1910 - 1956

............................................ +Paul Stover

........................................ 5 Mildred Emily Williams 1913 –

............................. *2nd Husband of Barbara Irene Stuart:

................................. +Frederick McKelvey - 1957

............................. 4 Raymond Earl Stuart 1891 - 1977

................................. +Mayme Tingley

............................. 4 Albert Edward Stuart 1895 - 1979

................................. +Florence Zuchlag - 1975

............................. 4 Hazel Ella Stuart 1897 –

................................. +Jacob Grummel 1893 - 1969

........................................ 5 Emily Charlotta Grummel 1917 - 1986

............................................ +Darrell Herman Hoffman - 1975

.................................................. 6 Frederick Jacob Hoffman 1946 –

...................................................... +Donna Aslytine

.................................................. 6 George Darrell Hoffman 1943 –

.................................................. 6 Sondra Kay Hoffman 1946 –

.................................................. 6 Charles Edward Hoffman 1947 –

........................................ 5 George Jacob Grummel 1921 - 1985

............................................ +Charlotte Smith

.................................................. 6 Judith Grummel 1956 –

.................................................. 6 Son Grummel 1959 –

........................................ 5 Hazel Ruth Grummel 1928 –

............................................ +James Edward Hoffman 1924 –

.................................................. 6 Lynda Christine Hoffman 1948 –

.................................................. 6 Ronald James Hoffman 1952 –

.................................................. 6 Lois Jean Hoffman 1957 –

............................. 4 Maudie Mae Stuart 1900 –

................................. +Russell Patterson - 1960

........................................ 5 William Patterson

............................................ +Phyllis Smith

.................................................. 6 Pamela Sue Patterson 1949 –

........................................ 5 Clyde Patterson

............................................ +Angela Manilla

............................. *2nd Husband of Maudie Mae Stuart:

................................. +Harry Minnick

............................. 4 Kenneth M. Stuart 1902 - 1987

................................. +Wealthy Nelson 1902 - 1948

........................................ 5 Janice Stuart

............................................ +Charles Sass

.................................................. 6 Wealthy Mae Sass 1954 –

...................................................... +Robert Hayes

............................................................. 7 Joyce Marie Hayes 1976 –

.................................................. 6 Carol Marie Sass 1955 –

.............................4 Warren Nelson Stuart 1905 - 1956

................................. +Emma Weiss

................... 3 Hannah Louisa Stuart 1857 - 1899

....................... +Alexander McAlpine 1859 - 1938

............................. 4 Jessie Louisa McAlpine 1879 - 1961

................................. +Alexander Taylor Kasley 1878 - 1944

........................................ 5 Lloyd Bruce Kasley 1903 - 1903

........................................ 5 Louisa Ruth Kasley 1904 - 2001

............................................ +Andrew Boiland Lees 1902 - 1985

.................................................. 6 Lois Susan Lees 1926 - 1997

...................................................... +Charles Ernest Keller 1922 –

............................................................. 7 Charlene Louise Keller 1949 –

................................................................. +Grant Adlong

............................................................. *2nd Husband of Charlene Louise Keller:

................................................................. +Charles Campbell Hyatt 1949 –

........................................................................ 8 Lislie Ellen Hyatt 1968 –

........................................................................ 8 Charles DeLoach Hyatt 1970 - 1986

............................................................. 7 Marilyn Keller 1954 –

................................................................. +Michael Gilligan

............................................................. *2nd Husband of Marilyn Keller:

................................................................. +Milton McKnight 1954 –

........................................................................ 8 Meridith Ann McKnight 1972 –

............................................................. 7 Brian Lee Keller 1958 –

................................................................. +Ellen Donnelly 1955 –

........................................................................ 8 Matthew Keller 1984 –

........................................................................ 8 Daniel Keller 1985 –

.................................................. 6 Elsie Ruth Lees 1927 –

...................................................... +Eugene A. Petkus 1922 - 1999

............................................................. 7 Linda Elaine Petkus 1948 - 1972

............................................................. 7 Stephen Eugene Petkus 1950 –

................................................................. +Marie McGrath 1949 –

........................................................................ 8 Joanne Marie Petkus 1972 –

............................................................................ +Anthony Diemedic

........................................................................ 8 Stephen Petkus 1977 –

............................................................. 7 Wendy Elsa Petkus 1968 –

.................................................. 6 Nancy Catherine Lees 1938 –

...................................................... +John Caldwell 1935 –

............................................................ 7 Virginia Ann Caldwell 1958 –

................................................................. +Harold Kozlonski 1958 –

....................................................................... 8 Kelly Elizabeth Kozlonski 1988 –

............................................................. 7 Janice Dawn Caldwell 1961 –

................................................................ +Ritchie Thaddeus Patterson, Sr 1950 –

........................................................................ 8 Ritchie Thaddeus Patterson, Jr 1982 –

........................................................................ 8 Faron Patterson 1985 –

........................................................................ 8 Holly Kamaria Patterson 1990 –

.............................................................7 Kathleen Nancy Caldwell 1963 –

................................................................. +Edward Charles Dennin, Sr 1961 –

........................................................................ 8 Edward Charles Dennin, Jr 1988 –

........................................................................8 Jake Patrick Dennin 1991 –

........................................ 5 Margaret Esther Kasley 1906 - 1999

............................................ +Thomas Rowland Shields 1898 - 1949

.................................................. 6 Margaret Louisa Shields 1928 –

...................................................... +Joseph Hugo Sceon 1934 - 2002

.................................................. 6 Frances Mahala Shields 1929 –

.................................................. 6 Esther Elaine Shields 1933 –

...................................................... +William Paul Hileman 1931 –

............................................................. 7 Douglas Jay Hileman 1956 –

................................................................. +Sandra Dawn Essinger 1955 –

........................................................................ 8 Thomas Martin Essinger- Hileman 1982 –

........................................................................ 8 Elizabeth Ruth Essinger-Hileman 1986 –

........................................................................ 8 Laura Esther Essinger-Hileman 1988 –

............................................................. 7 Debra Lynn Hileman 1958 –

................................................................ +Thomas Robert Wheeler 1958 –

........................................................................ 8 William Robert Wheeler 1981 –

........................................................................ 8 Daniel Thomas Wheeler 1984 –

............................................................. 7 Donna Jean Hileman 1968 –

.................................................. 6 Muriel Catherine Shields 1934 - 1941

........................................ 5 Janet Elizabeth Kasley 1908 –

............................................ +Clarence Bertis Sode 1906 - 1990

.................................................. 6 Norma Alice Sode 1930 –

...................................................... +Arthur L. Wagner 1921 –

............................................................. 7 Barbara Louise Wagner 1950 –

................................................................. +Raymond J. Smith

............................................................. 7 Richard Lawrence Wagner 1952 –

................................................................. +Susan Marie Pinnock

............................................................. 7 Dorothy Leigh Wagner 1953 –

.................................................. 6 Joan Phyllis Sode 1933 –

...................................................... +George L. Broshius

............................................................. 7 Audrey Marie Broshius 1968 –

.................................................. 6 Claire Virginia Sode 1934 –

................................................ 6 David Robert Sode 1935 –

...................................................... +Rosalie

............................................................. 7 Anthony Eubank Sode 1980 –

.................................................. *2nd Wife of David Robert Sode:

...................................................... +Mary Louise Brown

.................................................. 6 Carol Anne Sode 1940 –

...................................................... +Frederick Arthur Dotts 1937 –

............................................................. 7 Chester Dee Dotts 1962 –

................................................................. +Monica L Campion

............................................................. 7 Sharon Kay Dotts 1964 –

............................................................. 7 Jennifer Lynn Dotts 1967 –

................................................................. +Rick Steven Miller

.................................................. 6 Jean Elizabeth Sode 1943 –

...................................................... +James Sterling Gooding II 1942 –

............................................................. 7 Sarah Elizabeth Gooding 1970 –

........................................ 5 Samuel Dales Kasley 1910 - 1982

............................................ +Elizabeth L. Scott 1914 - 1981

.................................................. 6 Scott Dales Kasley 1943 –

.................................................. 6 Sandra E. Kasley 1945 –

...................................................... +Ronald E. Jones

........................................ 5 Anna Marion Kasley 1912 - 1912

........................................ 5 Andrew Clair Kasley 1913 - 1913

........................................ 5 Taylor Blair Kasley 1913 - 2002

............................................ +Marian Cox 1918 - 2002

.................................................. 6 Janice Marian Kasley 1943 –

...................................................... +Robert Charles Faison 1940 –

............................................................. 7 Laurie Sue Faison 1964 –

............................................................. 7 Julie Ann Faison 1967 –

................................................................. +Edward Hatch

........................................................................ 8 Elizabeth Hatch

........................................................................ 8 Samantha Hatch

........................................................................ 8 Jacob Daniel Hatch 2001 –

............................................................. 7 Daniel Robert Faison 1969 - 1985

........................................ 5 Sarah Jean Kasley 1915 –

............................................ +Thomas Ernest Rowdon, Sr 1910 - 1984

.................................................. 6 Evelyn Kay Rowdon 1945 –

...................................................... +LeRoy Francis Heckman 1937 –

............................................................. 7 Edward Roy Heckman 1965 –

................................................................. +Leanne Elizabeth Bohannon 1965 –

........................................................................ 8 Alica Ann Heckman 1990 –

........................................................................ 8 Caleb Christopher Heckman 1991 –

........................................................................ 8 Edrea Nichole Heckman 1992 –

............................................................. 7 April Kay Heckman 1968 –

................................................................. +Barry Edward Plassman 1970 –

........................................................................ 8 Renee Rose Plassman 2002 –

.................................................. *2nd Husband of Evelyn Kay Rowdon:

...................................................... +Roger Bruce Pollock 1946 –

............................................................. 7 Bruce David Pollock 1980 –

.................................................. 6 James Adam Rowdon 1947 –

...................................................... +Edna Florence Shisler 1944 –

............................................................. 7 Bryan Jeffry Rowdon 1964 –

................................................................. +Jennifer Richard Runner 1965 –

........................................................................ 8 Timothy Kerr Rowdon 1998 –

.................................................. 6 Phyllis Naomi Rowdon 1948 –

...................................................... +Charles Edward Meek 1950 –

............................................................. 7 Jennifer Sue Meek 1974 –

................................................................. +Timothy James Hruska 1975 –

........................................................................ 8 Mercedes Elizabeth Hruska 2002 –

............................................................. 7 Edward James Meek 1983 –

.................................................. 6 Lesley Jean Rowdon 1950 –

...................................................... +William Shelby Wright 1950 –

.................................................. *2nd Husband of Lesley Jean Rowdon:

...................................................... +Stephen Michael Slepner 1940 –

............................................................. 7 June Zena Slepner 1967 –

................................................................. +John Francis Markhorst III 1968 –

........................................................................ 8 Jessica Lynn Markhorst 1993 –

............................................................. 7 Sean Brian Slepner 1970 –

................................................................. +Mona Yu 1970 –

.................................................. 6 Thomas Ernest Rowdon, Jr 1951 –

...................................................... +Susan Carol Bramble 1956 –

............................................................. 7 Thomas Ernest Rowdon III 1975 –

................................................................. +Suzanne Marie Kolb

............................................................. 7 Barbara Jean Rowdon 1976 –

........................................ 5 John Neil Kasley 1917 –

........................................... +Anna Doris Riddagh 1919 - 1969

.................................................. 6 Dee Anne Kasley 1942 –

...................................................... +Warren Chester Casner, Jr 1934 –

............................................................. 7 Wendy Carol Casner 1968 –

................................................................. +John Frederick Buckly 1963 –

........................................................................ 8 John Warren Buckly 2000 –

........................................................................ 8 Jessica Elizabeth Buckly 2003 –

............................................................. 7 Craig Steven Casner 1971 –

.................................................. 6 Mark Roy Kasley 1944 –

.................................................. 6 Kathy Lynn Kasley 1948 –

...................................................... +Donald Ott Ader

............................................................. 7 Robert Ford 1994 –

............................................................. 7 Neil Daniel Ader 2000 –

.................................................. 6 Randy William Kasley 1954 –

...................................................... +Sharon

........................................ *2nd Wife of John Neil Kasley:

............................................ +Doris Zang Dennis 1919 - 1984

........................................ *3rd Wife of John Neil Kasley:

............................................ +Audrey

........................................ *4th Wife of John Neil Kasley:

............................................ +Christine McNeal 1920 - 2002

........................................ 5 Norma Lois Kasley 1922 - 1923

............................. 4 Florence Gertrude McAlpine 1883 - 1947

................................. +William H. Poschman, Sr.

........................................ 5 Imagene Poschman - 1945

............................................ +Jack C. Evans

.................................................. 6 Imogene Ann Evans 1935 –

.................................................. 6 Son Evans

........................................ 5 Florence Beatrice Poschman

............................................ +Samuel W. Bozer

.................................................. 6 Donald William Bozer 1930 –

............................................................. 7 Susan Lanra Bozer 1958 –

.................................................. 6 son Bozer 1944 –

........................................ 5 James Herman Poschman

............................................ +Katherene Kestler

.................................................. 6 son Poschman 1944 –

.................................................. 6 Daniel James Poschman 1949 –

........................................ 5 John Stuart Poschman

............................................ +Alga Gerdie

.................................................. 6 Carl William Poschman 1939 –

.................................................. 6 son Poschman 1945 –

.................................................. 6 Marc Stuart Poschman 1947 –

........................................ 5 William H. Poschman, Jr

............................................ +Mary Margaret Allen

.................................................. 6 Rex Poschman 1947 –

................................................. 6 Susan Marie Poschman 1949 –

............................. 4 Lelia Ann McAlpine 1885 - 1948

................................. +Robert Ross Mutimer, Sr. 1883 - 1941

........................................ 5 George Lester Mutimer 1905 –

........................................ 5 Robert Ross Mutimer II 1907 –

............................................ +Obie Dell Jackson

.................................................. 6 Shirley Ann Mutimer

...................................................... +William Terry Bull

............................................................. 7 Rebecca Dell Bull

............................................................. 7 William Robert Bull

............................................................. 7 Matthew Robbie Bull

.................................................. 6 Robbie Joyce Mutimer

...................................................... +Alton Frank Garrison

............................................................. 7 Homer Frank Garrison

................................................................. +Kimberly Elizabeth Allen

............................................................. 7 Amanda Louise Garrison

............................................................. 7 Robert Ross Garrison

.................................................. 6 Nancy Jane Mutimer

...................................................... +James Blackstone

............................................................. 7 Ross Haynes Blackstone

.................................................. 6 Martha Annette Mutimer

...................................................... +Shafer

............................................................. 7 Nathan Alan Keller

............................................................. 7 Virginia Michele Keller

........................................ 5 George Calvin Mutimer 1909 - 1967

............................................ +Catherine Jackson Guen

.................................................. 6 Henry Ross Mutimer, Sr. 1948 –

...................................................... +Jenny Christina Jackson

............................................................. 7 Angele Catherine Mutimer 1970 –

............................................................. 7 Henry Ross Mutimer, Jr 1974 –

.................................................. 6 George Calvin Mutimer II

...................................................... +Terrie Price Bullard

............................................................. 7 Joshua Price Mutimer

.................................................. 6 Anna Catherine Mutimer

...................................................... +Richard Charles Knox

............................................................. 7 Elizabeth Katherine Knox

............................................................. 7 Eddie Lucille Knox

.................................................. *2nd Husband of Anna Catherine Mutimer:

...................................................... +Thomas Henry Delse 1946 - 1984

............................................................. 7 Catherine Delse

............................................................. 7 Mary Ashley Lelia Delse

.................................................. 6 Lelia Emily Mutimer

...................................................... +William Irwin Chaney II

........................................ 5 Thelma Elizabeth Mutimer 1912 - 2001

............................................ +Pierce Taylor

.................................................. 6 Robert Arnold Taylor

...................................................... +Marjorie Mayfield

............................................................. 7 Zana Elizabeth Taylor

................................................................. +Gregory Stephens

........................................................................ 8 Elizabeth Lawson Stephens

........................................................................ 8 Emily Spencer Stephens

............................................................. 7 Anthony Pierce Taylor III

.................................................. 6 Thelma Adele Taylor

...................................................... +William Howard Hensley

............................................................. 7 Karen Elizabeth Hensley

................................................................. +Henry Edward Etterle

........................................................................ 8 Christofer Edwin Etterle

............................................................................ +Carla M Heydrick

.................................................................................. 9 Blake Anderson Etterle

........................................................................ 8 Kevin James Etterle

........................................................................ 8 Jason Lamar Etterle

........................................................................ 8 Mary Elizabeth Etterle

............................................................. 7 Constance Adele Hensley

................................................................. +Charles Donald Robinson

........................................................................ 8 Charles Matthew Robinson

........................................................................ 8 Jeremy Taylor Robinson

........................................................................ 8 Andrew Reid Robinson

........................................................................ 8 Michael William Robinson

............................................................. 7 William Howard Hensley II

................................................................. +Elizabeth Whittle

........................................................................ 8 Shannon Elizabeth Hensley

........................................................................ 8 William Howard Hensley III

........................................................................ 8 Walter Taylor Hensley

............................................................. *2nd Wife of William Howard Hensley II:

................................................................. +Beth Tanner

........................................................................ 8 Tanner Mariah Hensley

............................................................. 7 Lelia Kaye Hensley

................................................................. +Stephen Earl Fowler

........................................................................ 8 Erin Elizabeth Fowler

............................................................. *2nd Husband of Lelia Kaye Hensley:

................................................................. +Leslie B. Boatright

........................................................................ 8 Joshua Carl Boatright

........................................................................ 8 Joseph Christian Boatright

.................................................. 6 Lelia Helen Taylor

...................................................... +John Robert Brown

............................................................. 7 Laura Kathryn Brown

............................................................. 7 Robin Elizabeth Brown

............................................................. 7 Donna Emily Brown

........................................ 5 Lloyd Taylor Mutimer 1914 - 1939

............................................ +Mary Kathryne Rennison

.................................................. 6 Dixie Evangeline Mutimer

...................................................... +James H. Drew III

............................................................. 7 James H. Drew IV

.................................................. *2nd Husband of Dixie Evangeline Mutimer:

...................................................... +Larry Hendrix

............................................................. 7 Miles Larry Hendrix

.................................................. 6 Lloyd Lee Mutimer Stillborn –

........................................ 5 Blair Leroy Mutimer, Sr. 1915 - 1985

............................................ +Lillie U. Blackwell 1917 –

.................................................. 6 Merle Estelle Mutimer 1937 –

...................................................... +James B. Taylor

............................................................. 7 Alyscia Jennifer Taylor

............................................................. 7 Aimee Carlene Taylor

................................................................. +Bruce Buchanan

.................................................. 6 Carol Sue Mutimer 1940 –

...................................................... +Thomas Lannary

............................................................. 7 Craig Thomas Lanning

................................................................. +Charlotte M. James

........................................................................ 8 Debra Lynn Lanning

........................................................................ 8 Charles Thomas Lanning

............................................................. 7 Beth Carol Lanning

................................................................. +Johathan Richard Gore

........................................................................ 8 Ann Elizabeth Gore

............................................................. 7 Ann Marie Lanning

................................................................. +Bradly Steele

.................................................. 6 Blair LeRoy Mutimer, Jr 1941 –

...................................................... +Barbara Alise Diamond

............................................................. 7 Valerie Sue Mutimer

................................................................. +Mark Shawn Woodward Beasley

........................................................................ 8 Daniel Brandt Woodward Beasley

............................................................. 7 Blair Leroy Mutimer III

................................................................. +Carolyn Marie Watts

........................................................................ 8 Blair Leroy Mutimer IV

............................................................. 7 Melissa Renee Mutimer

.................................................. 6 William Ross Mutimer 1943 –

...................................................... +Jance Marce Spray

............................................................. 7 Angela Dawn Mutimer

........................................................................ 8 Dalton Alexander Mutimer

............................................................. 7 William Ross Mutimer II

................................................................. +Tina Anne Davis

........................................................................ 8 Aspin Mutimer

........................................ 5 Glenn Herbert Mutimer 1917 - 1982

............................................ +Louise Mallett

.................................................. 6 Connie Jean Mutimer

...................................................... +Stephen Bennett Barber

............................................................. 7 Stephen Christopher Barber

.................................................. 6 Peggy Lee Mutimer

...................................................... +Fred Warren Greer II

............................................................. 7 Fred Warren Greer III

............................................................. 7 Lee Ann Greer

.................................................. 6 Glenn Herbert Mutimer II

...................................................... +Melody Mallery

............................................................. 7 Mallery Suzanne Mutimer

............................................................. 7 Glynnis Ann Mutimer

........................................ 5 Grace Mae Mutimer 1918 –

............................................ +Roger Tomlen

.................................................. 6 Roger Wilborn Tomlin III

.................................................. 6 Roslyn Ann Tomlin

............................................................. 7 Lawton Keith Lynn

............................................................. 7 Kelly Stuart Deans

.................................................. 6 Barbara Louise Tomlin

............................................................. 7 William Dakaton McCall

............................................................. 7 Stuart Dakaton McCall

.................................................. 6 Roger Samuel Tomlin I

............................................................. 7 Roger Samuel Tomlin II

........................................ 5 Howard Alexander Mutimer 1920 - 1962

............................................ +Effie Greggory

............................. 4 William Lloyd McAlpine 1887 - 1922

................................. +Mathilda

................... 3 Robert Stuart 1858 - 1933

....................... +Matilda Reed Stewart 1865 - 1933

............................. 4 Nellie Stuart 1887 - 1947

................................. +Earl McCraken

........................................ 5 Juanita McCraken 1921 –

............................................ +Loius A. Taylor, Sr - 1958

.................................................. 6 Louis A. Taylor, Jr 1945 –

...................................................... +Linda Jean Brunjies

........................................ 5 Clarence E McCraken, Sr. 1922 –

............................................ +Alberta Knause - 1972

.................................................. 6 Clarence E McCraken, Jr. 1950 –

...................................................... +Diance Oswald

............................................................. 7 Dodie Lynn McCraken 1972 –

.................................................. *2nd Wife of Clarence E McCraken, Jr.:

...................................................... +Mary Kiar

.................................................. 6 Son McCraken 1951 –

........................................ 5 Elva McCraken 1924 –

............................................ +Joseph Marcocci

.................................................. 6 Jo Ann Marcocci 1953 –

...................................................... +Denis Galton

.................................................. 6 Anthony Marcocci 1955 –

...................................................... +Joanie Meimert

.................................................. 6 Marie Lynn Marcocci 1957 –

.................................................. 6 Donna Marcocci

...................................................... +Jacob Webber, Sr.

............................................................. 7 Jacob Webber, Jr. 1966 –

........................................ 5 Roberta McCraken 1927 –

............................................ +Richard G Smith

.................................................. 6 Linda Bernise Smith 1949 –

....................................... *2nd Husband of Roberta McCraken:

............................................ +Kenneth Koch

.................................................. 6 Robert Harold Koch 1956 –

............................. 4 Geneva Stuart 1890 - 1959

............................. 4 Elizabeth Stuart 1896 - 1977

................................. +Thomas E. Reed, Sr. 1894 - 1953

........................................ 5 Thomas E. Reed, Jr. 1924 –

............................................ +Margaret Smith

.................................................. 6 Janet Arline Reed 1957 –

...................................................... +Walter Zuhasky

............................................................. 7 Jonathon Walter Zuhasky 1983 –

.................................................. 6 Thomas William Reed 1956 –

...................................................... +Kathryn Haas

............................................................. 7 Shawn Reed 1979 –

............................................................. 7 Bryon Joseph Reed 1981 –

.................................................. 6 Elizabeth Ellen Reed 1959 –

.................................................. 6 Daughter Reed 1961 –

........................................ 5 Wilda Reed 1926 –

........................................ 5 Doris Elaine Reed 1928 –

............................................ +William T. Achenback, Sr.

.................................................. 6 Nancy Ellen Achenback 1948 –

...................................................... +Robert Alkin

............................................................. 7 Robert Charles Alkin 1971 –

.................................................. *2nd Husband of Nancy Ellen Achenback:

...................................................... +Dennis Gill

.................................................. 6 William T. Achenback, Jr. 1950 –

............................................................. 7 William Timothy Achenback 1976 –

............................................................. 7 Mathew Thomas Achenback 1976 –

............................................................. 7 Daughter Achenback 1980 –

.................................................. 6 Donald Edward Achenback 1956 –

...................................................... +Susan Carpenter

.................................................. 6 Susan Elaine Achenback 1958 –

...................................................... +Edward Fisher

............................................................. 7 Daughter One Fisher 1979 –

............................................................. 7 Daughter Two Fisher 1981 –

........................................ 5 Gladys Reed 1929 –

............................................ +Stephen Shuster

.................................................. 6 Brian Shuster 1958 –

...................................................... +Cindy Joan Welsh

............................................................. 7 Erin Kathleen Shuster 1982 –

............................................................. 7 Keith Robert Shuster 1984 –

.................................................. 6 Stephanie Arlene Shuster 1961 –

........................................ 5 Robert Reed 1930 –

............................................ +Isabelle Mabry

.................................................. 6 Judy Lynn Reed 1956 –

...................................................... +Bruce Testoni

............................................................. 7 Joshua Michael Testoni 1984 –

........................................ 5 Matilda Irene Reed 1933 –

............................................ +R. Hassel

.................................................. 6 Patrica Lynn Hassel 1968 –

.................................................. 6 Dale Allen Hassel 1968 –

........................................ 5 John Milton Reed 1934 –

........................................ 5 Elizabeth Diane Reed 1941 –

............................................ +Raymond Wilson

.................................................. 6 Raymond Carl Wilson 1967 –

.................................................. 6 Diane Elizabeth Wilson 1968 –

............................. 4 Gladys Stuart 1899 –

................................. +David Phillips 1886 - 1955

............................. 4 Robert Milton Stuart 1902 - 1952

................................. +Sylvia Taylor

........................................ 5 Robert Stuart

............................................ +Catherine McIntosh

.................................................. 6 Robert Daniel Stuart 1951 –

.................................................. 6 Hugh Stuart 1952 –

.................................................. 6 Son Stuart 1957 –

........................................ 5 Shirley Stuart 1927 –

............................................ +William P Hassel, Jr. 1920 –

.................................................. 6 Terry Lee Hassel 1946 –

...................................................... +Ben Uhrin

............................................................. 7 Wesley Uhrin 1981 –

............................................................. 7 Sylvia Marie Uhrin 1977 –

................................................. 6 Todd Stuart Hassel 1948 –

............................. 4 Jessie Stuart - 1950

................................. +John Schell

........................................ 5 Thomas E Schell

............................................ +Elizabeth Vitale

................... 3 Thomas Stuart 1860 – 1881

................... 3 Anna Grace Stuart 1865 - 1925

....................... +John Miskell 1869 –

................... *2nd Husband of Anna Grace Stuart:

....................... +Edward Remley

................... 3 Jessie Love Stuart 1870 - 1942

....................... +Frank Lee Getz 1870 - 1950

............................. 4 Stuart Israel Getz 1899 - 1953

................................. +Naomi Lynch - 1984

............................. 4 Frank Alexander Getz 1900 –

........................................ 5 Margaret Getz

........................................ 5 Son One Getz

........................................ 5 Son Two Getz

........................................ 5 Son Three Getz

............................. 4 Fred Lester Getz 1901 - 1973

................................. +Lillian Van 1902 –

........................................ 5 Lester Getz 1922 - 1954

............................................ +Laura Peyton

.................................................. 6 Stuart Getz

.................................................. 6 Twin One Getz 1948 - 1948

.................................................. 6 Twin Two Getz 1948 - 1948

........................................ 5 Stuart Getz 1923 - 1947

............................................ +Dolores McCullaugn

........................................ 5 Howard Getz 1934 –

............................................ +Dolly

............................. 4 William Bruce Getz 1906 - 1925

............................. 4 Robert Lee Getz 1910 - 1983

................................. +Loretta Byers - 1984

............................. 4 Howard Arnold Getz 1914 - 1939

................................. +Dorothy Heckler

........ 2 Jane McCraken 1833 - 1926

............ +John Posey

........ 2 Mary Ann McCraken 1835 –

............ +Forsythe

........ 2 Grace McCraken 1838 - 1938

............ +Andrew McEwen 1839 - 1914

........ 2 Nathan McCraken 1841 –

........ 2 George McCraken 1842 - 1930

............ +Sarah Love Kier 1849 - 1925

................... 3 Mary Jane McCraken 1878 - 1903

....................... +Walter Aaron Kountz

................... 3 John Elwood McCraken 1880 - 1901

................... 3 Jessie Bell McCraken 1881 - 1971

....................... +Carl M. Keener

................... 3 Elmer George McCraken 1883 - 1967

....................... +Wilda Emily Green 1888 - 1913

............................. 4 Samuel George McCraken 1906 - 1994

................................. +Lena Bowser

............................. 4 Mary Ruth McCraken 1909 - 1980

................................. +Norwood Wesley Knappenberger 1906 –

........................................ 5 Marie Jane Knappenberger 1932 –

........................................... +James F. Wilson 1930 –

........................................ 5 Joseph Everett Knappenberger 1936 –

............................................ +Wilma Mae Rearic 1939 –

.................................................. 6 Susan Diane Knappenberger 1961 –

...................................................... +Steven Edward Foster 1958 –

............................................................. 7 Andrea Marie Foster October –

............................................................. 7 Alexander Edward Foster November –

.................................................. 6 Lawn Jay Knappenberger 1962 –

...................................................... +Katie Clarice Winger 1966 –

............................................................. 7 Kirsten Clarice Knappenberger 1988 –

............................................................. 7 Renee Kay Knappenberger 1991 –

........................................ *2nd Wife of Joseph Everett Knappenberger:

............................................ +Susan Colo

............................. 4 Wilda Mildred McCraken 1912 - 1991

................................. +Lawrence S. Sides

................... *2nd Wife of Elmer George McCraken:

....................... +Annetta Frantz - 1978

................... 3 Martha Dorcas McCraken 1885 - 1887

........ 2 James McCraken 1844 –

........ 2 William Nelson McCraken 1847 - 1930

............ +Florence 1851 - 1882

........ *2nd Wife of William Nelson McCraken:

............ +Mary Margaret McCully 1852 - 1914

........ 2 Charlotte McCraken 1848 - 1856